Niet Cito, maar advies school geeft doorslag

Middelbare scholen mogen niet meer selecteren op basis van de Cito-score van leerlingen, maar ze moeten uitgaan van het advies van de leerkracht van de basisschool. Dat liet Tweede Kamerlid Loes Ypma (PvdA) vanmorgen op Radio 1 weten.

PvdA en VVD hebben een compromis gesloten over de Cito-toets: die krijgt een minder doorslaggevende rol, maar daar staat tegenover dat de Cito-toets wel de enige verplichte eindtoets voor het hele basisonderwijs wordt. De VVD wilde al langer één verplichte eindtoets. Het wetsvoorstel van VVD-staatssecretaris Dekker hierover zag de PvdA niet zitten. Maar nu de Cito-toets minder zwaar gaat wegen, gaat de partij akkoord.

PvdA wil ook dat de toets niet meer in februari zal worden afgenomen, maar in mei of juni. Ypma vanmorgen: „Zodat middelbare scholen wel naar het advies van de basisschool moeten luisteren.”

De VVD is blij met een verplichte toets. Nu ontbreekt een objectieve eindtoets in het basisonderwijs, zo liet Tweede Kamerlid Karin Straus (VVD) weten. „Ouders weten dus niet of hun kind aan het eind van groep acht inderdaad datgene heeft geleerd wat het kind nodig heeft om een goede stap in het vervolgonderwijs te maken. Wij willen dat die eindtoets er komt omdat je dan heel goed aan scholen kan aangeven wat een kind geleerd moet hebben.”

Onduidelijk is nu nog of er genoeg steun zal zijn voor het compromis in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA geen meerderheid hebben. Zo wil het CDA dat scholen zelf kunnen bepalen welke toets er afgenomen wordt. En de PVV wil niet dat er een speciale toets komt voor kinderen die moeite hebben met lezen en rekenen, zoals Dekker nu van plan is.