PvdA en VVD: Cito wordt de enige toets, maar mag niet leidend zijn bij advies

Leerling van een basisschool in Den Haag buigt zich over de Cito-toets. Foto ANP / Martijn Beekman

De coalitiepartijen hebben besloten dat de Cito-score de enige verplichte eindtoets voor het basisonderwijs wordt, maar een veel kleinere rol moet spelen dan nu het geval is. Middelbare scholen moeten afgaan op het advies dat de basisschool over leerlingen geeft, niet op de uitslag van de toets.

Dat schrijft het AD vanochtend. Om die reden zal de toets op een later moment worden afgenomen dan nu: niet in februari maar in mei of juni, zo zijn PvdA en VVD overeengekomen.

De VVD pleit al langere tijd voor één verplichte eindtoets waartoe staatssecretaris Sander Dekker van onderwijs een wetsvoorstel indiende. NRC-onderwijsredacteur Bart Funnekotter schrijft hierover vandaag in nrc.next:

“Dekker vindt het belangrijk dat de overheid de regie over de eindtoets in het basisonderwijs strak ter hand neemt. Nu doet ongeveer 85 procent van alle leerlingen in groep acht de Citotoets. Scholen die niet willen, hoeven niet mee te doen. Ook is het mogelijk een toets van een andere ontwikkelaar dan het Cito af te nemen. Aan die vrijblijvendheid moet een einde komen, vindt het kabinet.”

De PvdA wilde dit wetsvoorstel eerder niet steunen omdat de partij meer vrijheid voor scholen wilde creëren bij het kiezen van een toets. De partijen zijn nu tot het compromis gekomen dat de PvdA deze wens laat varen mits de Cito-toets minder belangrijk wordt bij selectie van middelbare scholen.

Het is nog maar de vraag of het plan voldoende steun krijgt in de Eerste Kamer. Funnekotter:

“De wet die Dekker naar de Kamer stuurde is voor een flink deel van de hand van de vorige minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt (CDA). Op de steun van de christen-democraten hoeft het kabinet echter niet te rekenen. De wet in zijn huidige vorm is onacceptabel, zegt CDA-Kamerlid Michel Rog. [...] Kamerlid Paul van Meenen van D66 zegt dat het wat hem betreft ‘niet nodig is’ dat er één toets komt.

Misschien kan Dekker steun krijgen van de PVV. Kamerlid Harm Beertema is voorstander van één eindtoets en hij denkt dat het Cito de aangewezen instantie is om die toets te ontwikkelen, zegt hij.

Beertema heeft echter weer een ander probleem met de voorstellen. Dit jaar werd de Citotoets voor het eerst op twee niveaus afgenomen: een toets voor kinderen die waarschijnlijk minstens op het niveau van vmbo theoretische leerweg zitten (75 procent van het totaal) en een voor kinderen die meer moeite hebben met lezen en rekenen. Dekker is voorlopig van plan die twee verschillende toetsen te handhaven, tot ergernis van de PVV. Het kabinet kan alleen op de steun van zijn partij rekenen als dit onderscheid verdwijnt, zegt Beertema. “

    • Annemarie Coevert