DNB: Gedrag in boardroom moet beter

De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft nog net niet dat de wierook moet worden opgestoken in de bestuurskamer of dat de top van ’s lands banken, verzekeraars en pensioenfondsen een dag de hei op moet. Maar het scheelt niet veel. Bestuurders en commissarissen letten volgens DNB te weinig op „de menselijke aspecten die bepalend zijn voor het succes en de effectiviteit” van hun organisaties.

Omdat het tijdens de kredietcrisis soms mede daarom fout ging, onderzocht DNB de afgelopen twee jaar het gedrag en de cultuur in de bestuurskamer van dertig financiële instellingen. Het onderzoek laat zien dat de topbestuurders aan de bak moeten wil het tot „een duurzame gedragsverandering” komen.

Positieve uitzonderingen daargelaten, valt er flink wat te verbeteren op het vlak van leiderschap, besluitvorming, communicatie en groepsdynamiek. Dus adviseert DNB de top „coachingstrajecten” en „reflectiedagen”. Ook is het wijs om iemand „de onderlinge dynamiek te laten bewaken” en tegenspraak te organiseren door in de board een „advocaat van de duivel” te benoemen.