Yunus is Turkse onderdaan

Naam: Famile Arslan (41)

Beroep: advocate

„Dit bezoek gaat over de betrekkingen tussen Nederland en Turkije, niet over één pleegkind.” Ze verwacht dat de kwestie Yunus niet door Erdogan zal worden aangesneden tijdens het bezoek. „Maar hij zal de discussie ook niet uit de weg gaan.” Ze vindt wel dat de kwestie rond Yunus Turkse politici of diplomaten aangaat. „Het gaat hier om Turkse onderdanen, natuurlijk mag je informeren naar de gang van zaken.”

Zij zou graag eens in het dossier-Yunus duiken. Het verbaast haar dat hij al negen jaar bij een pleeggezin woont, terwijl de andere kinderen weer bij de moeder zijn. Ook vraagt ze zich af of wel gezocht is naar een gezin dat meer aansluiting heeft met de achtergrond van Yunus. „Dat is een verplichting, vastgelegd in internationale verdragen, om verwarring te voorkomen.” Arslan zegt dat ze geen bezwaar heeft tegen de seksuele voorkeur van deze twee vrouwen, „die het vast heel goed doen”, maar vraagt zich toch af of Yunus niet bij familie geplaatst kon worden, zodat geen verwijdering zou zijn ontstaan van de oorspronkelijke achtergrond.