Student moet vrij leren denken

None

Onlangs legde de student Hennink belangrijke aspecten van de malaise van de huidige universiteit bloot: ze degenereert tot beroepsonderwijs in plaats van ruimte te bieden om na te denken (NRC Handelsblad, 11 maart). Twee hoogleraren menen Henninks analyse te moeten relativeren. Volgens Reijers (Brieven, 13 maart) had Hennink technische informatica en filosofie moeten studeren in plaats van economie en rechten; volgens Corbey (Brieven, 14 maart) is in het curriculum voor vrijwel alle studenten een flinke hap filosofie voorzien. Beide critici veronderstellen dat een universitaire studie zich laat reduceren tot de absorptie van een toepassingsrelevant bestand van wetenswaardigheden, al of niet aangevuld met een ‘theoretische’ component. Sancta simplicitas! Een universitaire studie behoort persoonlijkheidsvorming door wetenschap te zijn. Universitaire studenten leren op een methodisch geordende en kritische wijze kennis te vergaren. Een dergelijke academische persoonlijkheidsvorming is maatschappelijk relevant. Vrij denken en vrij handelen zijn intrinsiek verbonden. Door een universitaire studie worden studenten in vrij ethos getraind. Daarentegen trekken de aangehaalde relativeringen de lijn door die tot de situatie heeft geleid die Hennink beklaagt, Bommeljé ‘de grote verdomming’ en Prick het ‘primaat van de grote bek’ noemt.

Christian Krijnen

Amsterdam

    • Christian Krijnen