Staten Utrecht voelen zich door 'zetbaas' van Plasterk gepasseerd

Provinciale Staten in Utrecht voelen zich gepasseerd bij de keuze van een nieuwe commissaris van de koningin. Het voornemen is Paul Rosenmöller in die functie te benoemen.

Statenleden spraken vorige week met minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) over wie CDA’er Roel Robbertsen in juni opvolgt. „Daar is iedereen in opperste verwarring achtergelaten”, zegt Frits Barneveld Binkhuysen, fractievoorzitter van de VVD. De PVV was „met stomheid geslagen” zegt fractieleider René Dercksen.

Wat volgens hen een gesprek moest worden over de benoemingsprocedure, was in feite een mededeling over de enige kandidaat: Rosenmöller. Die naam verbaasde niet, die was al uitgelekt in Den Haag. Mogelijk is de oud-leider van GroenLinks aangezocht om de steun van die partij te winnen in de Eerste Kamer.

Normaal gesproken maken Statenleden een profielschets van een nieuwe commissaris, waarna de vacature wordt opengesteld. Maar Plasterk heeft besloten in plaats van een nieuwe commissaris een interimmer aan te wijzen. Utrecht moet in 2015 immers opgaan in een ‘superprovincie’ met Noord-Holland en Flevoland. Plasterk acht een vacature „niet opportuun”, schreef hij in december aan de Tweede Kamer. Daarbij kondigde hij ook overleg over de procedure met de Staten aan.

De Utrechtse fractievoorzitters zitten in een vertrouwenscommissie en mogen dus weinig over het overleg zeggen. Maar volgens PVV’er Dercksen overtreedt de minister de wet. „Hij had ons eerst moeten horen voordat hij met een kandidaat kwam.”

Barneveld Binkhuysen denkt dat de minister „in formele zin” de Staten wel mag passeren. „Hij moet ons horen, maar dat is niet hetzelfde als luisteren. Al lijkt het me voor het draagvlak in de provincie wel verstandig.”

Ook de SP heeft „grote moeite met de insteek van de minister rondom de fusie”, zegt fractievoorzitter Anne-Marie Mineur. In een motie die is gesteund door alle partijen, behalve PvdA en D66, hebben de Staten vorige maand opgeroepen toch een volwaardige commissaris te benoemen. „Als het zo zou zijn dat er een soort zetbaas wordt neergezet, dan kun je rekenen op verzet.”