Prof. Elzinga's voorspelling

Professor Elzinga, hoogleraar staatsrecht, is niet alleen een wetenschapper, hij heeft ook een politieke neus. Dat wist ik wel, maar in een artikel in deze courant heeft hij dat nog eens bevestigd.

Elzinga beschrijft en becommentarieert daarin mijn voorstel het huidige kabinet tot een meerderheidskabinet, door daarin bijvoorbeeld CDA en D66 op te nemen, te transformeren. Tussentijdse verkiezingen zijn daartoe staatsrechtelijk niet nodig en politiek ook niet gewenst, is mijn stelling.

Elzinga zegt dat op het eerste oog mijn suggestie een eyeopener is en een begaanbare route om uit de problemen te komen. Na een beschrijving wat er zoal aan besluitvorming op het huidige kabinet afkomt (door hem getypeerd als: „een gevaarlijker politieke cocktail is nauwelijks te bedenken”), voorspelt hij een kabinetscrisis in november 2013, „waarbij moet worden bezien of de formule van Hans Wiegel toepasbaar zou kunnen zijn”.

In het midden van zijn verhaal plaatst professor Elzinga de kanttekening bij mijn voorstel dat, als VVD en PvdA die beweging nu zouden maken, dit voor hen een groot politiek gezichtsverlies zou betekenen.

In het begin zal dat zeker in de media zo worden neergezet. Maar als zo’n poging echt wordt ondernomen en slaagt, zal de stemming in de publieke opinie omslaan. Dit over de eigen schaduw heen durven stappen, deze moedige actie – gericht op de vorming van een echt parlementair meerderheidskabinet dat de komende jaren kan doen wat nodig is – verdient waardering, zal de pers schrijven.

Ook de Eerste Kamer zal er blij mee zijn. Ze zal niet meer geforceerd worden om over van alles en nog wat dwars te gaan liggen.

Natuurlijk zal het regeerakkoord moeten worden herzien. Dat wordt in ieder geval noodzakelijk als vakbeweging en werkgevers (de regering zit niet bij hun overleg) tot overeenstemming komen. De rekening van zo’n akkoord zullen zij bij het kabinet deponeren. Intussen begin je de ‘roofdierenlucht op het Binnenhof’ (typering van wijlen Hans van Mierlo) weer op te snuiven. De PvdA is in een peiling gezakt tot 18 zetels.

Uit de mond van voorzitter Spekman rolt nu dat de plannen van het kabinet met de werkloosheidsuitkeringen moeten worden gematigd. De kersverse PvdA-senator Duivesteijn uit grote bezwaren tegen de gevolgen van de verhuurdersheffing: een rem op investeringen. CDA-senator Brinkman was hem al voorgegaan. Zou senator Duivesteijn zijn poot stijf houden?

Ook waren er enkele losse flodders over het kinderpardon en de strafbaarstelling van illegalen. Achter de schermen zal de VVD de PvdA hier wel tot de orde hebben geroepen.

Het plan van de regering de gemeenten op te schalen tot 100.000 inwoners, blijkt inmiddels ook zo’n losse flodder. Hulde overigens aan minister Plasterk die dat plan in het ronde archief liet verdwijnen! Dat besluit getuigt van zin voor realiteit.

Ook het hersenspinsel allerlei provincies samen te voegen kan door de minister maar beter worden weggelegd. Daar komt toch allemaal niets van terecht. Ik hoop dat de coalitie zich bezint en herpakt. Anders krijgt professor Elzinga met zijn voorspelling voor november misschien nog gelijk.

Hans Wiegel is oud-leider van de VVD. Deze wisselcolumn op woensdag verzorgt hij beurtelings met SP-voorzitter Jan Marijnissen.

    • Hans Wiegel