Feestje voor atheïsten

De geboorte van Jezus en zijn sterfdag zijn nationale feestdagen. Ook voor Chanuka en het Suikerfeest kun je vrij van school krijgen. Maar als rechtgeaarde atheïst heb je weinig te vieren. Daar komt nu verandering in. Morgen wordt voor de eerste keer Big Bang Day gevierd, Oerknaldag in goed Nederlands. Dan vieren we „het begin van alles en alles wat daarop gevolgd is”, aldus de organisatie.

Geestelijk vader en psycholoog Ruben Schrameijer bedacht Oerknaldag afgelopen Kerst, toen hij genoot van het samenzijn met familie en vrienden en zich plots afvroeg: waarom zijn we hier ook alweer?

„Dat blijkt dan iets met Jezus te maken te hebben, terwijl wij allemaal niet-christelijk zijn”, zegt Schrameijer.

„Het is een vervreemdende gedachte dat wij niet over de creatieve autonomie beschikken om een ander excuus te verzinnen voor die gezelligheid”, vult mede-oprichter Rutger van Ree aan. „Als we toch de geboorte van iets vieren, laat het dan het heelal zijn.”

Oerknaldag is niet zozeer een viering van de wetenschap op zichzelf, maar meer van een open, kritische blik op de wereld. Schrameijer: „Dat werkt verbroederend. Iedereen gelooft nu wel zo’n beetje dat de aarde rond is en om de zon draait. Laat dat het begin zijn van het idee dat we allemaal op dezelfde schuit zitten.”

De eerste Big Bang Day wordt morgen gevierd in sociëteit De Kring in Amsterdam met lezingen van twee natuurkundigen van de UvA. De eerste zal uitleggen hoe het ook al weer allemaal zat met die oerknal. De tweede zal dat weer in twijfel trekken. Want anders dan bij religieuze feestdagen wordt dat laatste op Oerknaldag juist gestimuleerd. De avond wordt afgesloten met „explosieve muziek”.

    • Joël Broekaert