De eigenaar is een mysterie

Het Slotervaart heeft een nieuwe eigenaar: Delta Onroerend Goed BV Maar welke personen er achter deze BV zitten is onbekend Ziekenhuiseigenaren kunnen blijkbaar gewoon anoniem blijven

Het Slotervaartziekenhuis schrijft opnieuw geschiedenis in Nederland. Was het in 2006 het eerste ziekenhuis in het land dat in private handen kwam, nu laat het zien dat het mogelijk is om in Nederland een ziekenhuis te kopen en tegelijk anoniem te blijven. Als een mysterieuze bieder op een kunstveiling.

Eind december overleed de grootaandeelhouder van het ziekenhuis – Jan Schram, vastgoedondernemer uit Beverwijk. Zijn zakenpartner Aysel Erbudak, die het ziekenhuis leidde, kreeg toen het recht om zijn aandelen over te nemen en zo de controle over het ziekenhuis te verwerven. Dat had Jan Schram voor haar geregeld. Maar de erfgenamen van Jan Schram (die geen kinderen had) – zijn broer Lex en zijn zoons Pim en Rob – kregen ruzie met Erbudak. Zij willen niet dat Erbudak het ziekenhuis koopt. Vier weken geleden besloot de raad van commissarissen, waar onder andere Cees Zwanenburg in plaatsheeft, haar te schorsen.

Het breekijzer van de familie Schram: een lening van 26 miljoen euro die Delta Onroerend Goed BV, een vastgoedfirma van wijlen Jan Schram, aan het ziekenhuis verstrekte.

Na de dood van Jan Schram, dreigden de erven Schram aanvankelijk de lening op te eisen waardoor het ziekenhuis in acute nood zou komen. Banken staan niet in de rij om 26 miljoen extra aan een ziekenhuis te lenen waarvoor volgens sommige in de branche genoeg alternatieven in de buurt bestaan.

Zo had directeur Roelof Konterman, van zorgverzekeraar Achmea, het zelf uitgerekend op zijn routeplanner: zowel het VU Medisch Centrum als het Lucas Andreas ziekenhuis ligt op zes minuten rijden van het Slotervaart. Achmea vond het dan ook geen halszaak dat contractonderhandelingen met Erbudak voor de zorg in 2013 strandden.

Die lening van 26 miljoen euro heeft de familie Schram, zo blijkt nu, op een heel andere manier gebruikt. De tijdelijke leiding van het ziekenhuis heeft vorige week de statuten van het ziekenhuis aangepast en voor 5 miljoen euro nieuwe aandelen uitgegeven. Een deel van de schuld van Delta is dus kwijtgescholden en omgezet in aandelen. Op die manier is het eigen vermogen van het ziekenhuis versterkt (minder schuld) en is Delta in één klap de nieuwe hoofdeigenaar geworden.

Maar de grote vraag is wie er eigenaar is van Delta. Het testament van Jan Schram is niet openbaar en uit stukken van de Kamer van Koophandel blijkt dat Delta inmiddels meer dan één aandeelhouder heeft. Wie zijn dat? Het is niet te achterhalen.

Zijn er regels die voorschrijven dat eigenaren van een ziekenhuis zich kenbaar maken? Ziekenhuisrekeningen worden vrijwel compleet betaald met verplicht afgestaan premiegeld van burgers. Maar die regels lijken niet te bestaan.

Zijn er dan instanties die zoiets willen weten?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit niet. Die let bij overnames op de vraag of de concurrentie wordt beperkt. Ook bij ziekenhuizen. Dat lijkt hier niet aan de orde te zijn.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg niet. Die let op de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Gisteren bracht zij wel een extra bezoek aan het Slotervaartziekenhuis om te bekijken of de machtsstrijd de patiënten niet in gevaar brengt.

En de Nederlandse Zorgautoriteit laat weten dat zij geen bemoeienis heeft met de eigenaren van ziekenhuizen. „Wij kijken naar de consequenties van patiënten en de continuïteit van zorg”, zegt een woordvoerder.

Het ministerie van VWS, die valt onder minister Schippers (VVD) verwijst desgevraagd naar de Inspectie.

En verder is er het College Saneringen, een zelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op de privatisering van de gebouwen van zorginstellingen. Dat college besloot in 2006 het Slotervaartziekenhuis van een stichting een BV mocht worden. De voorwaarden zijn alleen niet digitaal te krijgen, vertelt een woordvoerder, en „wob-gevoelig”: eerst moet worden beoordeeld of er informatie instaat die niet bekend mag worden op grond van de wet openbaarheid bestuur (wob). Hoe lang dat duurt, is onbekend.

    • Frederiek Weeda
    • Jeroen Wester