Pensioen zzp'er in de bijstand beschermd

Zelfstandigen die in de bijstand belanden hoeven hun eigen vermogen niet eerst op te eten om een uitkering te kunnen krijgen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) overweegt zzp’ers te vrijwaren van de zogenoemde ‘vermogenstoets’ die vereist dat eerst ingeteerd wordt op het eigen vermogen.

Dat schrijft Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer. Zzp’ers, zelfstandigen zonder personeel, bouwen volgens onderzoek in opdracht van haar ministerie mogelijk te weinig pensioen op. In tegenstelling tot werknemers lopen zelfstandigen de kans hun spaargeld dat ze willen inzetten als pensioen weer te verliezen als zij in de bijstand belanden.

Circa een kwart van de zzp’ers bouwt „aanzienlijk” minder pensioen op dan werknemers, volgens Klijnsma. Dat zijn circa 100.000 mensen. Hen wacht een pensioen van minder dan 50 procent van het bruto inkomen. De staatssecretaris belooft nu organisaties van zelfstandigen te helpen bij het opzetten van een collectieve pensioenregeling.

Volgens Klijnsma is het evenwel niet nodig om de fiscale spelregels voor zzp’ers te verruimen naar het niveau van werknemers. Volgens ingewijden leeft op het ministerie angst dat met het toelaten van gelijke fiscale behandeling van werknemers en zzp’ers de verplichtstelling van pensioensparen door werknemers onder druk komt te staan.

Belangenorganisaties van zzp’ers pleiten wel voor gelijke behandeling maar willen niet dat zzp’ers verplicht worden te sparen. Zij willen dezelfde voordelen als werknemers die verplicht pensioen opbouwen, zoals bescherming van het vermogen, lage kosten en gelijke behandeling van pensioenspaarders.In het rapport wordt vastgehouden aan het principe van de eigen verantwoordelijkheid van het ondernemerschap dat volgens het ministerie moeilijk te rijmen is met een verplichting om voor een pensioen te sparen.