Meer huisuitzettingen door crisis

Het aantal huisuitzettingen bij woningcorporaties is vorig jaar met 10 procent gestegen naar 6.750. De reden is meestal (80 procent van de gevallen) dat mensen de huur niet meer kunnen betalen.

Dat heeft Aedes, de koepel van de woningcorporaties, vandaag bekendgemaakt. Aedes baseert zich op een enquête onder 174 woningcorporaties met in totaal ruim een miljoen huurwoningen. Tussen 2007 en 2009 daalde het aantal huisuitzettingen nog, van 8.550 naar 5.900. In 2010 bleef het gelijk, in 2011 steeg het naar 6.000.

Volgens Aedes merken de woningcorporaties het effect van de economische crisis. „Uit gesprekken blijkt dat onze huurders in een kwetsbare positie zitten”, zegt een woordvoerder van corporatie Vivare, met ruim 24.000 woningen in en om Arnhem. Vivare zette vorig jaar 71 huurders uit huis, tegen 59 in 2011.

In Arnhem en veel andere plaatsen werken corporaties, gemeenten en welzijnsinstellingen samen om huisuitzettingen te voorkomen. Huurders met een kleine achterstand krijgen bezoek en er wordt geprobeerd een regeling te treffen. Vaak hebben ze ook schulden elders. Bij Woonbedrijf in Eindhoven, met ongeveer 31.000 woningen, daalde het aantal uitzettingen ondanks de crisis van 48 in 2011 naar 45 in 2012.

Na huurachterstand was woonfraude of illegale onderhuur vorig jaar de belangrijkste reden voor uitzetting (7,9 procent), gevolgd door ernstige overlast (6,5 procent) en wietteelt (5,6 procent).

Corporaties mogen mensen pas uit huis zetten na een rechterlijke uitspraak. Na zo’n vonnis kan volgens Aedes in zeven van de tien gevallen alsnog huisuitzetting worden voorkomen, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. In 2012 werden 24.000 vonnissen uitgesproken, wat maar in 28 procent van de gevallen tot uitzetting leidde. Mensen die illegaal onderverhuren of wiet telen worden wel vrijwel altijd hun huis uitgezet.