‘Cultuurschok is niet goed voor pleegkind’

De telefoon staat hier niet stil, zegt Suleyman Gogus. Hij werft allochtone pleegouders. „Je moet heel goed weten waar je aan begint.”

Een kind van Turkse afkomst is het beste af in een Turks gezin. Een kind van Marokkaanse afkomst bij een Marokkaans gezin.

Dat zegt Suleyman Gogus. Hij werkt als manager bij SensaZorg, een organisatie gespecialiseerd in zorg aan cliënten met een „niet-Nederlandse achtergrond” – van kraamzorg tot terminale zorg en alles wat daar tussen zit.

Maar dan moeten die gezinnen er wel zijn. En ze zijn er niet. Er is een tekort aan pleeggezinnen, er is een nog groter tekort aan pleeggezinnen met Turks-Nederlandse of Marokkaanse-Nederlandse ouders. Daarom werft Sensa Zorg sinds 1 mei 2011 pleegouders. En dan vooral allochtone pleegouders.

Waarom is een Turks pleeggezin beter voor een Turks kind?

„Een uithuisplaatsing is al heel ingrijpend. Het is prettig als het kind naar een enigszins vertrouwde omgeving gaat. Vaak gaan pleegkinderen na een tijdje terug naar de biologische ouders. Het is goed als ze dan niet een cultuurschok meemaken.”

Lukt het u om potentiële pleegouders te vinden?

„Jazeker. Sinds mei 2011 hebben we uit alle aanmeldingen 50 gezinnen geselecteerd die volgens ons in aanmerking komen.”

Hoe komt u aan zoveel gezinnen?

„Wij hebben een breed netwerk, zodat we mensen goed kunnen bereiken. We organiseren vervolgens voorlichtingsbijeenkomsten in de eigen taal. Als mensen zich realiseren dat er een tekort is aan pleegouders van niet-Nederlandse komaf, zijn ze sneller geneigd zich aan te melden. We vertellen ze uitgebreid wat hun te wachten staat. Vaak haken ze dan af en dat is goed. Je moet heel goed weten waar je aan begint.”

Merkt u iets van de kwestie rond Yunus?

„Zeker. De afgelopen week hebben we ongeveer 50 nieuwe aanmeldingen gekregen. De telefoon staat niet stil, ik denk dat het er over een week zeker 100 zullen zijn. Een deel van die gezinnen zal zich vanuit emotie hebben aangemeld. Zij vallen later wellicht af. Maar een deel zal inderdaad beschikbaar zijn.”

Hoe bepaalt u of het gezin geschikt is als pleeggezin?

„Wij doen alleen een voorselectie. Daarna geven we de gegevens door aan pleeginstellingen, zij doen de verdere screening en zorgen daarna voor een eventuele match.”

Waaruit bestaat die voorselectie?

De pleegouders moeten minimaal 21 jaar zijn. De gezinssituatie moet stabiel zijn. Geen enkel gezinslid mag een strafblad hebben. Alle gezinsleden, ook de kinderen, moeten instemmen met het feit dat er een pleegkind in het gezin komt. En ten minste één van de ouders moet goed Nederlands spreken. Je helpt een kind niet als je het bij een eerste generatie Turks gezin plaatst, dan raakt het van de regen in de drup.”

Kunnen homo- of lesbische stellen zich ook aanmelden?

„Wat ons betreft wel. Er is een homostel van Marokkaanse afkomst op onze informatieavond geweest, maar uiteindelijk heeft het zich niet aangemeld als pleeggezin. Homoseksualiteit ligt lastig bij moslims. Er zijn niet veel Turkse of Marokkaanse homostellen die openlijk zo leven. Dus zullen Turkse of Marokkaanse homo’s zich niet snel aanmelden. Voorop staat dat het kind een veilig thuis krijgt, maar het is helder dat ook biologische ouders het liefst willen dat hun kind in een gezin opgroeit met een vader en een moeder.”

    • Sheila Kamerman