Correcties en aanvullingen

CO2-heffing is geen officieel standpunt van de NVRD

In het artikel onder de kop Scheiden afval schiet niet echt op (vrijdag 15 maart, pagina 26-27) staat dat de NVRD (gemeenten plus hun afvalbedrijven) een CO2-heffing bepleit om recycling te bevorderen. Over de wenselijkheid van zo’n heffing werd echter alleen gesproken in een interne notitie van de NVRD. Het was geen officieel standpunt.