Brakke Grond: breder

Het Vlaamse cultuurhuis de Brakke Grond moet meer activiteiten gaan organiseren en samenwerking zoeken buiten de vestigingsplaats Amsterdam. Dat is de opdracht die het krijgt van de Vlaamse regering. „De Brakke Grond moet zich ontpoppen als een artistieke draaischijf, kansen gevend aan alle talent en alle disciplines”, zegt cultuurminister Joke Schauvliege.

De Brakke Grond opende in 1981 zijn deuren aan de Nes in Amsterdam met het doel de Vlaamse culturele identiteit te profileren in Nederland, culturele uitwisseling te bevorderen en Vlaamse artiesten een podium te geven. Een internationale visitatiecommissie drong vorig jaar aan op verkoop van de Brakke Grond. De organisatie had volgens die commissie geen eigen zalen nodig, maar kon deze ook inhuren. De Brakke Grond verzette zich tegen dat plan en stelde zelf een tienpuntenplan op.

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep met leden van de Brakke Grond, ambtenaren van het Vlaamse cultuurdepartement en een politiek adviseur van Schauvliege scenario’s in kaart gebracht. Daaruit bleek dat verkoop op lange termijn voor hogere kosten zou zorgen dan blijven zitten op de huidige plek.

De Brakke Grond had in zijn tienpuntenplan zelf ook al ondermeer de noodzaak aangegeven meer activiteiten buiten Amsterdam te ontplooien. De Brakke Grond krijgt 1,5 miljoen euro subsidie per jaar van het gewest Vlaanderen.