De bal is rond

informatief

Nederland 2, 23.05

Voetbal is een van de overheidswapens in de strijd om probleemjongeren aan een werkplek te helpen. Filmechtpaar Mascha en Manfred Poppenk filmde een half jaar bij een team van zulke jongeren bij FC Assen. Tweemaal per week werd daar getraind, gediscussieerd, geïnstrueerd, geschopt en gescholden. De documentaire wil blootleggen wat de (on)mogelijkheden zijn van werkloze probleemjongeren in Nederland en laten zien hoe deze jongeren vastzitten in de Nederlandse maatschappij.