Commissie ontkent dat bisschop ontzien werd

De commissie-Deetman ontkent dat bisschop Ad van Luyn is ontzien in het eindrapport over het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat schrijft secretaris Bert Kreemers in een verklaring.

Daarmee reageert hij op een artikel van afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad, waarin op basis van eigen onderzoek gemeld wordt dat belastende feiten over de bisschop niet zijn vermeld in het eindrapport. Andere negatieve informatie is slechts omfloerst weergegeven, waarbij het noemen van de naam van Van Luyn vermeden werd. Gepensioneerde bisschoppen werden wél gekapitteld. Van Luyn was gedurende het onderzoek nog bisschop, voorzitter van de bisschoppenconferentie en een van de opdrachtgevers van de commissie-Deetman.

NRC Handelsblad geeft volgens Kreemers „een onjuiste voorstelling van zaken”. De berichten „nopen” de voormalig secretaris tot „een feitelijke weerlegging”. Volgens Kreemers zijn „alle verantwoordelijken in de Rooms-Katholieke Kerk gelijk behandeld”. Het onderzoek van de commissie is „in onafhankelijkheid en naar wetenschappelijke maatstaven uitgevoerd”.

In zijn verklaring gaat Kreemers niet in op de feiten die in het artikel worden genoemd, als onderbouwing voor de constatering dat Van Luyn een andere behandeling kreeg dan bijvoorbeeld de gepensioneerde bisschoppen Bär en Gijsen.

Vorig jaar beschuldigde Kreemers krant en redacteur ook van onjuistheden in de berichtgeving over het werk van de commissie-Deetman. Een klacht hierover van Kreemers tegen de redacteur en de krant werd door de Raad voor de Journalistiek ongegrond verklaard.

De Tweede Kamer houdt 28 maart een hoorzitting over de afhandeling van de klachten van slachtoffers van seksueel misbruik door de Kerk. Daarin wordt Wim Deetman gehoord. Kamerlid Gesthuizen (SP) gaat hem ondervragen over het „buiten schot houden” van Van Luyn.

Gesthuizen: „Dit soort berichten bevestigt de noodzaak van een parlementair onderzoek. Vermoedens over het bestaan van een verwevenheid van belangen, kunnen alleen met een dergelijk onderzoek weggenomen worden.”