Eerste angelusgebed paus Franciscus door duizenden bijgewoond

Paus Franciscus verschijnt in de raamopening van zijn toekomstige woning en zegent de gelovigen die zijn toegestroomd. Foto Reuters / Osservatore Romano

Paus Franciscus is vandaag voor de eerste keer voorgegaan in het angelusgebed. Meer dan honderdvijftigduizend mensen waren op het Sint-Pieterplein samengekomen om bij het eerste openbare gebed van de nieuwe paus aanwezig te zijn.

Franciscus las niet alleen zijn voorbereide toespraak voor, maar maakte tussendoor ook enkele spontane opmerkingen. Hij breekt daarmee met de gewoontes van zijn voorgangers. De afgelopen vijf dagen, sinds bekend werd dat Jorge Mario Bergoglio paus Benedictus XVI opvolgt, worden gekenmerkt door Franciscus’ ongecompliceerde en spontane stijl.

Humor

Zijn opmerkingen en humor vielen goed bij de aanwezigen op het Sint-Pietersplein en er werd veel gelachen en gejuicht. Hij sprak alleen Italiaans, beginnend met Buon giorno (goedendag) en eindigend met Buon pranzo, waarmee hij de aanwezigen een goede lunch wenste. Zijn voorgangers spraken de gelovigen altijd in meerdere talen toe.

Enkele uren voordat Franciscus vanaf zijn balkon de menigte toesprak, liet hij zich onverwachts zien bij een van de zijpoorten van het Vaticaan. Franciscus, in zijn eenvoudige witte soutane, zwaaide naar de mensen voor hij in de parochie Sint-Anna een mis leidde voor de inwoners van Vaticaanstad. Na de mis liep hij op straat naar de toegestroomde gelovigen toe en schudde handen. De sfeer was zo informeel dat sommigen Franciscus zelfs even bij de schouder vastpakten.

Er waren vandaag honderden agenten op de been om de mensenmassa in de juiste banen te leiden, omdat ook de jaarlijkse marathon van Rome plaatsvond. Bussen werden omgeleid en veel straten afgesloten. Er stonden op verscheidene plekken grote schermen opgesteld zodat iedereen de paus goed kon zien en tientallen medische teams stonden klaar voor noodgevallen.

    • Jules Seegers