Waar was de eerste helft van dat stuk gebleven? In Amsterdam; in Den Haag kwam het er niet

Al lezende in de krant van afgelopen zaterdag tref ik op pagina 15 een artikel aan onder de kop Een vloeibare zak snoep. Dit stuk begint echter midden in een zin.

Een pagina eerder (pagina 14, voor de lezer een logische plek voor een voorafgaand deel van het artikel) staat een advertentie van YER, welke ook op bladzijde 18 weer voorkomt.

Gaarne zou ik een uitleg ontvangen hoe dit is ontstaan en waarom de kwaliteitscontrole van mijn ‘slijpsteen voor de geest’ dit niet heeft kunnen of willen voorkomen.

Erik Ulijn,

Rijswijk

de krant antwoordt

Productieredacteur Bas van Kooij legde het me uit.

De weekendkrant wordt vanaf vrijdagmiddag naar de drukkerijen in Amsterdam en Den Haag gestuurd. Soms kan het gebeuren dat de indeling van de krant nog wordt gewijzigd, en dan kunnen er, als je niet heel goed oplet, ongelukken gebeuren.

Pagina 14 werd om 14.00 uur naar de drukkerij gestuurd als advertentiepagina; maar die avond is de indeling gewijzigd en werd de pagina om 22.50 uur opnieuw gezet, nu met het eerste deel van het frisdrankverhaal. Een derde en vierde versie volgden.

De drukkerij in Amsterdam pakt dan automatisch de laatst gestuurde versie, maar het systeem in Den Haag accepteert geen nieuwe pagina zonder nieuw ‘versienummer’, en dat was niet doorgegeven. Vandaar dat het in Amsterdam goed ging, maar in Den Haag niet. Inmiddels is de redactie opnieuw geïnstrueerd om hier scherp op te letten.

    • Erik Ulijn