Kritiek verwacht op PvdA-ledenraad over extra bezuinigingen

PvdA-leider Diederik Samsom op een eerdere ledenraad van de partij in de Utrechtse Jaarbeurs.
PvdA-leider Diederik Samsom op een eerdere ledenraad van de partij in de Utrechtse Jaarbeurs. Foto ANP / Robin Utrecht

Leden van de PvdA komen vanmiddag in de Jaarbeurs in Utrecht bijeen om te praten over het pakket aan extra bezuinigingen dat het kabinet heeft voorgesteld. De ledenraad is georganiseerd op verzoek van de Jonge Socialisten, die ontevreden zijn over de koers van de partij.

Tijden de ledenraad, die om 15.30 uur begint, gaan leden en afgevaardigden van afdelingen en gewesten in gesprek met de Tweede Kamerfractie. In de achterban van de PvdA klinkt steeds luider de roep om de inkorting van de WW-duur en de hervorming van het ontslagrecht af te zwakken. “Ik snap niet wat deze maatregelen precies oplossen”, zei Martijn Kool, voorzitter van de PvdA Amsterdam, deze week in NRC Handelsblad:

“Als je de WW en het ontslagrecht wil hervormen, kun je dat beter tijdens een hoogconjunctuur doen. Niet midden in een crisis, wanneer het voor veel mensen hartstikke ingewikkeld is een baan te vinden.”

Partijvoorzitter Hans Spekman zei vorig weekend het voorstel om de WW te beperken de PvdA als “een steeg op onze maag” ligt. De kans dat de plannen worden afgezwakt lijkt groot. Daar dringen de vakbonden op aan en VVD-fractievoorzitter Zijlstra liet onlangs ook al doorschemeren dat zijn partij openstaat voor aanpassing van de arbeidsmarktplannen uit het regeerakkoord.

Jonge Socialisten hebben vragen bij extra bezuinigingen

De Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, stellen vooral vraagtekens bij de extra bezuinigingen van het kabinet. Nadat het Centraal Planbureau vorige maand bekendmaakte dat het begrotingstekort dit jaar en volgend jaar boven de drie procent ligt kwam het kabinet met een pakket extra bezuinigingsmaatregelen van 4,3 miljard euro voor 2014.

De Jonge Socialisten eisen dat de PvdA de koers bijstelt. “De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft nog weinig gedaan om afstand te nemen van de bezuinigingsmissie die de VVD voorstaat”, zegt voorzitter Toon Geenen tegen persbureau Novum.

De jongerenorganisatie dient vanmiddag zes moties in. Daarin wordt partijleider Diederik Samsom onder meer opgedragen om meer te leven naar de verwachtingen die hij tijdens de verkiezingscampagne wekte. Ook moet Samsom meer naar links bewegen en “voorkomen dat de PvdA de facto in een rechts kabinet zit”.

Aangenomen moties op een ledenraad zijn niet bindend maar gelden wel als een zwaarwegend advies, vindt Geenen:

“De fractie heeft natuurlijk een eigen mandaat. Dat is ook goed, we leven in een parlementaire democratie. Maar als de fractie moties naast zich neerlegt levert dat wel een hoop interne onvrede en gedoe in de partij op.”

Samsom en Spekman met leden in gesprek

Er worden zo’n driehonderd PvdA’ers verwacht in de Jaarbeurs. Spekman en partijleider Samsom zullen er zijn om vragen van de leden te beantwoorden. Spekman twitterde eerder dat hij zich op de ledenraad van vandaag verheugt:

Twitter avatar hansspekman Hans Spekman #PvdA houdt 16 maart politieke ledenraad over cijfers CPB. Ledendemocratie leeft.