Deetman meldde belastende feiten bisschop Van Luyn niet

Wim Deetman heeft in zijn eindrapport over het kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk zijn opdrachtgever, bisschop Ad van Luyn, ontzien. Belastende feiten over de toenmalige hoogste kerkleider in Nederland werden niet vermeld. Andere negatieve informatie is slechts omfloerst weergegeven, met weglating van de naam van Van Luyn.

Dit blijkt uit onderzoek van deze krant. Van Luyn was tijdens het onderzoek van Deetman voorzitter van de bisschoppenconferentie. Hij zocht, volgens kerkelijke bronnen, persoonlijk Deetman aan om het onderzoek te doen en ondertekende ook de opdracht aan de commissie-Deetman. Deze rondde deze week zijn onderzoeksopdracht af met een tweede, aanvullend rapport over vrouwen en meisjes die mishandeld en misbruikt zijn.

Nog vóór het begin van het onderzoek door Deetman lag Van Luyn al onder vuur in de media. Hij had als bisschop van Rotterdam, en als overste van de congregatie van salesianen, misbruikslachtoffers in de kou laten staan en affaires in de doofpot gestopt. Ook bleek hij betrokken bij het overplaatsen van een pedofiele priester en drong hij aan op het seponeren van een politiezaak tegen een andere pedofiele priester. Ook bisschop Frans Wiertz van Roermond blijkt te zijn gespaard.

Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen: „Ik stel vast dat de zittende bisschoppen zijn ontzien, Van Luyn voorop.De gepensioneerde bisschoppen, onder wie Bär, Simonis en Gijsen, kregen een heel andere behandeling.” Wiertz is nog bisschop van Roermond en vicevoorzitter van de bisschoppenconferentie. Van Luyn nam medio 2011 afscheid als bisschop van Rotterdam. Hij weigert commentaar. Deetman verwijst slechts naar zijn rapport.

    • Robert Chesal
    • Joep Dohmen