De nieuwe paus wordt bewonderd om zijn sobere imago. Hij zal zich staande moeten houden tussen de pracht en praal van het Vaticaan. En heeft hij genoeg moreel gezag? Z&Z pagina 19, Opinie & Debat pagina 9