brief over antisemitisme

Ik wil aandacht voor burgerschap in onderwijs

De Joden zouden miljoenen Palestijnen hebben vermoord, dus ze zijn net zo erg als Hitler. En Anne Frank is aan tyfus gestorven. Hoe is het mogelijk dat in Nederland geboren, opgegroeide en hier naar school gaande jongeren zó denken als sommige Turkse jongeren in Arnhem (NRC Handelsblad, 13 maart)? Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Deze jongeren groeien op in zwarte wijken op zwarte scholen. Thuis krijgen ze geen kennis of instrumenten voor inzicht in de Nederlandse samenleving. Vaak zijn hun ouders misschien nog minder in contact met die samenleving en hebben opvoedingsmethoden uit de eigen culturele gemeenschap. Te veel open staan naar de westerse cultuur wordt zeker niet gestimuleerd. Op school ontmoeten ze vooral hun peers, jongeren uit alweer de eigen zwarte wijk. De school en docenten hebben dus de sleutel in handen om hun kennis en inzicht te geven in de Nederlandse samenleving, geschiedenis, waarden en zo meer. Als dat werkelijk en serieus zou worden ingevuld, dan praatten die Turkse jongeren niet zoveel onzin over de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank. Ik weet uit eigen ervaring dat scholen vaak omzichtig omgaan met dat soort informatie. Respect voor de andere cultuur is hun sleutelwoord. Het zou wel eens tot conflicten in de klas of misschien met de ouders kunnen leiden als we werkelijk zouden overbrengen wat hier in Nederland wel en niet kan.

Ik pleit voor verplichte aandacht voor burgerschap in het onderwijs, bijbrengen van feitenkennis en van de westerse filosofie. Dat kunnen deze jongeren immers nergens anders dan op school krijgen. Het is ongelooflijk hoe laks de politiek hiermee omgaat, onder het mom dat het onderwijs het toch al zo moeilijk heeft. En zo zie je de boel uit de hand lopen. Zo laten we deze jongeren en ook onszelf in de steek.

Paula Brunsveld van Hulten

Rotterdam

    • Paula Brunsveld van Hulten