Sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers van start

FNV-voorzitter Ton Heerts. Foto ANP / Koen van Weel

Het langverwachte sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers gaat vanochtend van start. Plaats van handeling is de Stichting van de Arbeid in Den Haag. Het bestuur van de stichting komt bijeen om tot een gezamenlijk standpunt te komen over de kabinetsplannen voor versobering van de WW en het versoepelen van het ontslagrecht.

Het kabinet hoopt met de sociale partners tot een akkoord te komen over hervormingen en bezuinigingen. FNV-voorzitter Ton Heerts kreeg vorige week van de aangesloten bonden een mandaat om te onderhandelen. De grootste vakcentrale wil niet dat het ontslagrecht en de WW worden versoberd. De werkgevers gaven eerder al aan bereid te zijn om de duur van de WW niet te verkorten om de vakcentrale tegemoet te komen.

Samsom en Zijlstra staan open voor alternatief

In het regeerakkoord hebben VVD en PvdA afgesproken de WW-duur te verkorten van 38 naar 24 maanden. WW’ers zouden alleen de eerste twaalf maanden nog een uitkering van zeventig procent van het laatstverdiende loon krijgen, en daarna zeventig procent van het minimumloon.

PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gaven vorige week aan ruimte te zien de voorgenomen ingrepen in WW en ontslagrecht anders vorm te geven, mits het begrotingstekort daardoor niet oploopt. Een eventueel alternatief moet wel geld besparen en ‘hervormend’ zijn.

Overleg om 10.00 uur van start

President van de Nederlandsche Bank en economisch adviseur Klaas Knot mengde zich vanochtend in de discussie door te pleiten voor een rigoureuze versoepeling van het ontslagrecht. Ouderen moeten daarbij echter ontzien worden, zei hij.

De vergadering van de Stichting van de Arbeid wordt voorgezeten door Ton Heerts voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Bernard Wientjes en begint om 10.00 uur.

    • Peter Zantingh