Site justitie leidt naar kinderporno

Rechtspraak.nl

Op rechtspraak.nl, de website van de Nederlandse rechtsorganen, waren jarenlang bestandsnamen van kinderporno te vinden. Dat bleek gisteren uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag. Op de site, waarop onder meer uitspraken van rechtbanken worden gepubliceerd, werden de specifieke namen van kinderpornobestanden in de uitspraken genoemd. Die bestanden konden eenvoudig op internet gevonden worden door de bestandsnamen te googelen. Rechtbanken moeten volgens richtlijnen uit 2008 zelf uitspraken anonimiseren die op de site worden gepubliceerd. Bij minstens tachtig uitspraken was dat niet gebeurd. Hierdoor waren honderden bestandsnamen met kinderporno op rechtspraak.nl te vinden. Ook de Hoge Raad verzuimde vier uitspraken te anonimiseren. De uitspraken zijn inmiddels allemaal aangepast en geanonimiseerd. NRC