Rechters kritisch over kabinetsvoorstel

Illegalenboete

De Raad voor de Rechtspraak heeft nog steeds bezwaar tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. De raad uitte in 2011 al kritiek op het voorstel. De rechters zetten vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid. Veel vreemdelingen zouden te weinig geld hebben om de boete van maximaal 3.900 euro te betalen. Als alternatief kan een gevangenisstraf worden uitgezeten. Dat staat echter op gespannen voet met het streven om illegalen snel uit te zetten, stelt de raad. NOVUM