Niet duurzaam wel duur

Zonne-energie, windenergie – maar wat dacht u van atoomstroom? CO2-vrij. Weliswaar een ernstig, maar relatief klein – edoch zichtbaar – afvalprobleem. Dit in tegenstelling tot het onzichtbare CO2.

Kernenergie is niet duurzaam, wel duur als rekening wordt gehouden met alle kosten – en helemaal niet nodig. Nederland heeft geen extra import van kernstroom nodig, maar moet juist meer inzetten op verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening met gascentrales als back-up.

Gascentrales leveren momenteel weinig rendement ten opzichte van kolencentrales door de lage kolenprijs en de lage kosten van CO2-uitstoot, maar zijn wel de beste oplossing om fluctuaties in wind- of zonne-energie op te vangen. Kernenergie is daar niet bruikbaar voor.

Kernenergie is weliswaar CO2-neutraal, maar niet schoon en niet duurzaam. Het telt daarom ook niet mee bij het behalen van de EU- doelstelling die Nederland verplicht tot 14 procent duurzame energie in 2020 (door het huidige kabinet verhoogd naar 16 procent).

Daarom is het beter om te blijven investeren in de concurrentiekracht van betrouwbare, betaalbare en schone energie in combinatie met gascentrales, dan extra kernenergie naar Nederland te halen.