Moslimbroeders onderstrepen ongelijkheid man en vrouw

De Moslimbroederschap in Egypte heeft bijzonder fel gereageerd op een ontwerpresolutie van de Verenigde Naties over de vrouwenrechten. De tekst die momenteel ter discussie ligt, beoogt een eind te maken aan geweld tegen vrouwen wereldwijd. Het document, dat nog niet af is, somt in zijn huidige vorm een reeks rechten op waaronder ook een aantal controversiële punten zoals abortus en homorechten.

Volgens de Moslimbroederschap ondermijnt de resolutie het gezin als bouwsteen en opent ze de weg naar een „decadente modernisering” van de samenleving. De organisatie, die in Egypte aan de macht is, vraagt de vrouwenbeweging in eigen land om zich niet te laten verleiden tot wat het „subversieve onzedelijkheid” noemt.

Dat de gelijkheid tussen man en vrouw niet hoog op de agenda van de Moslimbroederschap staat, daar ging iedereen vanuit. Maar het is uitzonderlijk dat de Moslimbroederschap dat zo duidelijk stelt. In een mededeling op de Engelstalige website, ikhwanweb.com, wijst de groep tien punten in de tekst resoluut af.

Dat een conservatieve religieuze beweging als de Moslimbroederschap een probleem heeft met abortus, contraceptie en het homohuwelijk is niet verrassend. Maar de mededeling gaat veel verder dan dat.

Zo verzet de groep zich tegen gelijke rechten voor overspelige vrouwen en de kinderen die uit buitenechtelijke relaties voortkomen. De vrouw mag ook niet het recht hebben om verkrachting binnen het huwelijk aan te klagen. Gelijkheid tussen man en vrouw op het vlak van erfenisrechten of echtscheiding is uit den boze.

Bijzonder is dat de Moslimbroederschap ook het concept van partnerschap tussen man en vrouw afwijst, waaronder „het evenredig delen van de verantwoordelijkheid voor het gezinsbudget, de opvoeding van de kinderen en huishoudelijke taken”. In plaats daarvan pleit ze voor voogdijschap door de man, die het laatste woord moet hebben over het recht van de vrouw om te reizen, werken of contraceptie te gebruiken.

In Egypte komt de mededeling als een verrassing. Eerder was boos gereageerd op een korte toespraak voor de Verenigde Naties van Pakinam al-Sharkawy, een vrouwelijke adviseur van president en Moslimbroeder Mohammed Morsi, eerder deze week. Sharkawy zei dat de nieuwe Egyptische grondwet heel goed is voor de vrouwenrechten.

„De grondwet onderstreept de rechten van de Egyptische vrouw, en zet haar op de weg naar politieke en intellectuele onafhankelijkheid”, aldus Sharkawy. De Egyptische oppositie is juist heel boos over de nieuwe grondwet. Ze stelt dat het vaag geformuleerde document, waarin de shari’a, islamitisch recht, een grotere rol wordt toebedeeld, de rechten van vrouwen en minderheden ondermijnt.

Gisteren probeerde Sharkawy zich te distantiëren van de officiële mededeling van de Moslimbroederschap. In een interview met The New York Times zei zij dat de Moslimbroederschap niet spreekt voor president Morsi en dat „de Egyptische regering alles in het werk stelt om geweld tegen vrouwen aan banden te leggen”.