Kortkolom economie

Volkswagen mikt op gelijke winst 2013

Amsterdam. Volkswagen wil de operationele winst dit jaar op hetzelfde niveau houden als over 2012. De Duitse autobouwer verwacht de omzet wel te kunnen verhogen en sneller te groeien dan de automarkt als geheel. De winst kan volgens Volkswagen niet kan worden opgevoerd door de toegenomen concurrentie. De winst bedroeg vorig jaar 11,5 miljard euro, ongeveer evenveel als in 2011. Volkswagen leverde in de eerste twee maanden van dit jaar 1,4 miljoen auto’s af, 8,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Over heel 2012 steeg de afzet van auto’s met ruim twaalf procent tot 9,3 miljoen. De omzet bedroeg toen 192,7 miljard euro, twintig procent meer dan een jaar eerder. Het wereldwijde marktaandeel nam toe van 12,3 procent naar 12,8 procent. (Novum)

CNV akoord, FNV staakt bij Albert Heijn

Amsterdam. CNV Dienstenbond heeft een nieuwe cao afgesloten met Albert Heijn. Deze tweejarige cao geldt voor alle distributiemedewerkers van Albert Heijn en biedt werkzekerheid en een loonstijging van 3,5 procent in twee jaar. FNV Bondgenoten wijst de cao af. De ochtendploegen bij de distributiecentra van Albert Heijn in Zaandam en Tilburg hebben vanmorgen het werk neergelegd, nadat cao-onderhandelingen met de FNV opnieuw waren vastgelopen. Sinds september 2012 heeft Albert Heijn meer dan twintig gesprekken gevoerd met CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten om te komen tot een cao. Tijdens het overleg ging het FNV door met het voorbereiden van acties en is het overleg afgebroken. (NRC)

Banken te laks met aanpak cybercrime

Amsterdam. Minister van Justitie en Veiligheid Ivo Opstelten (VVD) vindt dat banken te laks zijn in de aanpak van cybercrime. De bestrijding door banken van digitale aanvallen op bankrekeningen van consumenten is „onvoldoende”. Dat stelt de minister in een interview met Het Financieele Dagblad. „Het gevoel voor urgentie bij banken is niet groot genoeg”, zegt de minister in de krant. Hij stelt dat een op de acht mensen te maken heeft met digitale criminaliteit. De minister vindt dat banken meer openheid moeten geven tegenover hun klanten over de risico’s van cybercrime. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zegt zich niet te herkennen in de kritiek van de minister. „We werken juist constructief samen met politie en justitie.” (Novum)

Boetes vleesfraude gaan omhoog

Den Haag. Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) gaat de boetes op voedselfraude verhogen van 4.500 euro tot maximaal 78.000 euro. Dat werd duidelijk in een Kamerdebat. Schippers voldoet hiermee aan de wens van een groot aantal Kamerleden om voedselfraudeurs hard aan te pakken. De opbrengst van de boetes zal ten goede komen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De minister bekijkt verder hoe een bezuiniging van 4,2 miljoen euro kan worden teruggedraaid ten gunste van de NVWA. De voedselautoriteit zal verder periodieke controles uitvoeren op etiketten om fraude tegen te gaan. (NRC)