‘Franciscus kreeg ruim 90 stemmen’ – valt niet te controleren

Foto Reuters / Dylan Martinez

Paus Franciscus is woensdagavond tijdens het conclaaf gekozen als nieuwe paus met ruim negentig van de 115 stemmen, als we de onbekende bron van de Italiaanse krant Corriere della Sera mogen geloven.

Het Vaticaan brengt geen officiële informatie naar buiten over het verloop van het conclaaf, dus het zal niet bevestigen of Franciscus inderdaad deze royale meerderheid achter zich kreeg. De bron van de Italiaanse krant is onbekend en niet controleerbaar.

Onze redacteur Marc Leijendekker benadrukt dan ook dat “we gewoon niet zullen weten” hoeveel stemmen Franciscus precies kreeg. Wel waren het er meer dan 77, het aantal dat minimaal nodig is om aangewezen te worden als paus, volgens kardinaal Dolan van New York.

Tijdens de laatste stemronde klonk volgens Dolan luid applaus in de Sixtijnse Kapel toen de naam Bergoglio voor de 77ste keer werd genoemd. Er moest toen even gepauzeerd worden voor de overige stemmen bekend konden worden gemaakt.

‘Bergoglio had een sterke positie’

Daarnaast is in ieder geval wel duidelijk dat Bergoglio al vanaf de start van het conclaaf een sterke positie had. Leijendekker:

“Tijdens het pre-conclaaf heeft Bergoglio zijn spreektijd van vijf minuten goed benut. Zijn toespraak wekte veel indruk, wat hem in de eerste ronde al relatief veel stemmen opleverde.

Gedurende de stemrondes die daarop volgden is het aantal kardinalen dat voor Bergoglio koos langzaam aangegroeid. Hij is vervolgens tijdens de vijfde ronde relatief snel gekozen. Daaruit blijkt al dat Bergoglio een sterke positie had, en geen compromiskandidaat was die het net heeft gered.”

    • Annemarie Coevert