Het probleem is niet slechte voorlichting, maar dat ze de holocaust schaamteloos goedkeuren

Pagina 6