Een schip vol literaire kapiteins

In de aan ‘Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden’ gewijde Boekenweek vaart een schip vol literaire kapiteins door Nederland. Welke schrijvers zullen de meeste aandacht krijgen? En welke boeken zijn in het ruim de onmisbare schatten?