Strafrechters krijgen meer lucht

De rechtspraak hoeft pas vanaf 2016 bij te dragen aan de bezuinigingen. Dit is de uitkomst van onderhandelingen tussen de Raad voor de Rechtspraak en het ministerie van Justitie. Het totale budget voor de rechtspraak blijft tot dan op hetzelfde peil als de afgelopen jaren. Binnen het budget wordt geld vrijgemaakt voor de strafrechtspraak ten koste van de civiele rechtspraak. Volgens de Raad is dat mogelijk omdat civiele zaken (handel, familie) de laatste jaren gemiddeld lichter zijn geworden. Strafzaken zijn echter zwaarder geworden.

Het akkoord komt vlak voor een protestbijeenkomst van rechters vanmiddag over onder meer de toegenomen werkdruk. Daardoor zou de kwaliteit worden aangetast. Half december publiceerde een groep raadsheren een manifest dat uiteindelijk door 700 rechters werd getekend. De voorzitter van de beroepsvereniging van rechters, de NVvR, Maria van de Schepop zegt dat dit „lijkt op een sigaar uit eigen doos” en een verplaatsing van het probleem.

De Raad voor de Rechtspraak zegt dat het akkoord met Justitie garandeert dat de kwaliteit van de rechtspraak de komende jaren op peil blijft „in deze economische moeilijke tijden”. Na mei 2016 moet de Rechtspraak met minder geld toe. De Rechtspraak heeft een totaal budget van ongeveer één miljard en tienduizend personeelsleden, van wie 2500 rechters. Volgens Raadsbestuurder Joop Pot zal ook na 2016 het werk van de rechters zelf van besparingen worden gevrijwaard. Besparingen moeten komen uit digitaal procederen en eenvoudiger procedures. De Raad erkent dat de werklast voor strafrechters, jeugdrechters en voor raadsheren bij de gerechtshoven „inderdaad zorgelijk is”. Bestuurder Poot zegt dat de komende jaren „er niet meer eenzijdig op productie en geld gestuurd dient te worden, maar op de totale prestatie van een gerecht”.