PvdA-leden morren over WW- en ontslagplan

Het is nu crisis. Dan moet je het ontslagrecht niet hervormen, vindt de achterban van de PvdA. De voorzitter erkent: „Een steen op de maag.”

In de PvdA-achterban klinkt steeds luider de roep om de inkorting van de WW-duur en de hervorming van het ontslagrecht af te zwakken.

„Ik snap niet wat deze maatregelen precies oplossen”, zegt Martijn Kool, voorzitter van de PvdA Amsterdam, de grootste afdeling van het land. „Als je de WW en het ontslagrecht wil hervormen, kun je dat beter tijdens een hoogconjunctuur doen. Niet midden in een crisis, wanneer het voor veel mensen hartstikke ingewikkeld is een baan te vinden.”

In het regeerakkoord van Rutte II hebben VVD en PvdA afgesproken de maximale duur van de WW in te korten van 38 naar 24 maanden, met de laatste 12 maanden op bijstandsniveau. In het ontslagrecht wil de coalitie een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro invoeren. Daarnaast kunnen ontslagprocedures straks niet meer via de rechter lopen, maar moet dit via de UWV.

Op dit moment praten vakbonden en werkgevers over een alternatief voor de plannen uit het regeerakkoord. Het formele gedeelte van het sociale overleg begint aanstaande vrijdag; uiterlijk 1 april moet er een akkoord zijn.

Een groeiend aantal PvdA’ers hoopt dat zo’n deal een afzwakking van de maatregelen op de arbeidsmarkt zal bevatten. Arie de Jong, voorzitter van het PvdA-gewest Zuid-Holland: „Als de sociale partners zelf al twijfelen of we dit nu wel moeten doen – waar het naar uitziet – zeg ik: jongens, van tafel die plannen.”

Afgelopen weekend zei PvdA-voorzitter Hans Spekman tegen nu.nl dat hij denkt dat dat de WW-plannen van het kabinet worden afgezwakt. „We staan voor onze handtekening, maar dit voorstel ligt als een steen op onze maag. Ik zie de angst in de ogen van mensen die onzeker zijn over hun baan.”

Eerste Kamerlid en voormalig partijvoorzitter Ruud Koole sluit zich bij Spekman aan. „De hervorming van de WW en het ontslagrecht is een typische VVD-hobby die de PvdA tijdens de formatie heeft moeten slikken”, zegt hij. „Maar gelukkig is minister Asscher [Sociale Zaken, PvdA] uit op een creatief compromis. Als hij met de sociale partners een alternatief weet te vinden dat economie beter doet draaien en het begrotingstekort ook op termijn vermindert, zie ik niet waarom de VVD niet zou willen instemmen met afzwakking van de plannen voor WW en ontslagrecht.” Koole denkt aan „maatregelen die de arbeidsparticipatie bevorderen”.

Ook de Rotterdamse PvdA-wethouder Marco Florijn hoopt dat „de scherpe kantjes” van de WW- en ontslagrechtplannen „afgaan”.

Aanstaande zaterdag houdt de PvdA een partijbijeenkomst, waar de achterban met partijleider Diederik Samsom en voorzitter Spekman praat over het sociaal overleg en de ruim 4 miljard euro aan extra bezuinigingen die het kabinet heeft aangekondigd. Initiatiefnemer van deze ‘politieke ledenraad’ zijn de Jonge Socialisten, de jongerenbeweging van de PvdA.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra liet vorige week doorschemeren dat zijn partij openstaat voor aanpassing van de arbeidsmarktplannen uit het regeerakkoord.

    • Thijs Niemantsverdriet