Niet uit antipapisme, maar om te bezuinigen

Premier Mark Rutte feliciteert Jorge Mario Bergoglio met zijn pausschap en hij realiseert zich „dat het een belangrijk moment is voor de katholieke kerk en voor heel veel katholieken in de wereld”. Nederland beschikt sinds de zomer van 2011 niet meer over een eigen ambassadegebouw in Vaticaanstad. Wegens bezuinigingen is de ambassadeur ingetrokken bij de Nederlandse ambassade in Rome. Om het zelfstandige karakter te benadrukken beschikt hij daar wel over een eigen ingang.

In de Nederlandse politiek is er tegenwoordig geen meerderheid meer om het gezantschap bij de paus helemaal op te heffen. Dat was in 1925 wel het geval, toen de Tweede Kamer hierover een motie van dominee Kersten van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) aannam. Dit leidde toen tot de val van het eerste kabinet-Colijn, waarin ook ministers van de Rooms-Katholieke Staatspartij ook vertegenwoordigd waren.