Genoemd naar bedelheilige Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi (1181-1226), naar wie de paus zich heeft vernoemd, was volgens de mediëvist Peter Raedts (Radboud Universiteit) atypisch. „Hij was kritisch over én trouw aan de kerk.” Franciscus, zoon van een lakenkoopman uit Assisi, trok zich na een visioen terug uit de maatschappij, wierp zijn kleren en bezittingen af, bedelde zijn eten bij elkaar en predikte, volgens de legende, voor de vogels. Al snel had hij een schare volgelingen die de orde van de Franciscaner bedelmonniken vormden. De puissant rijke kerk van Rome bekeek zulke bewegingen met argwaan. Ze verkeerden op de rand van de ketterij. „Franciscus is daar nooit overheen gegaan”, zegt Raedts. Maar veel van zijn volgelingen zijn wel als ketter vervolgd. Franciscus had een naïeve geloofsopvatting. Raedts denkt niet dat Bergoglio net zo radicaal is. „Sociaal is hij, geloof ik, zeer links, antikapitalistisch bijna. Maar als het om de persoonlijke moraal gaat, is hij volgens mij juist zeer traditioneel.”