Eerste Paus uit ‘intellectuele’ Jezuïetenorde

Paus Franciscus I is lid van de Sociëteit van Jezus, beter bekend als de Jezuïetenorde. In tegenstelling tot de meeste religieuze ordes, zijn de Jezuïeten geen kloosterorde. De sociëteit werd in 1534 opgericht door Ignatius van Loyola (die toen nog gewoon Iñigo Lopez de Loyola heette) en een aantal studievrienden. Ze wilden hun eigen zielenheil redden door hulp aan hun naasten, voor de zieken. In 1540 werd de orde goedgekeurd door paus Paulus III in het geschrift Rigimini militantis Ecclesiae. De Jezuïeten vormden een ‘militante’ orde in de strijd tegen de Reformatie. De Jezuïeten waren geen verantwoording verschuldigd aan een bisschop, maar vielen rechtstreeks onder de paus. Dat geeft hun een speciale positie. Soms worden ze binnen de Kerk met argwaan bekeken. De Jezuïeten zijn de intellectuelen onder de religieuze orden. De leden moeten behalve een theologische studie ook een ‘wereldlijke’ studie doen. Bergoglio studeerde scheikunde.