denken@nrc.nl

Weg met de Diane-35! Het beste voor de patiënt! Of toch niet?

schrijft Christine de Veij Mestdagh, apotheker in opleiding

Wat moeten we toch blij zijn met de oplettendheid van de hedendaagse journalistiek. Koppen als: ‘Mogelijk tien Nederlandse doden door Diane-35 pil’ en ‘Ik was bijna dood door de Diane-35 pil’ zorgden de afgelopen tijd weer voor de nodige sensatie. Wederom worden wij als lezer volledig geleid door wat de media ons voorschotelt.

Als apotheker in opleiding weet ik dat het gegeven dat de Diane-35 een verhoogde kans op trombose geeft (net zoals álle andere 3e generatie pillen), al jarenlang bekend is bij het CBG en Lareb. Er zijn inderdaad studies waarbij de Diane, vergeleken met de andere derde generatie pillen, een iets groter verhoogd risico op trombose geeft. Deze ‘extra’ verhoging is echter door meerdere studies ook weer ontkracht.

Dat op basis van deze onomstreden feiten nu de Diane-35 niet meer als nieuw recept mag worden voorgeschreven, is in mijn ogen een zeer slecht goed. Het is niet de fabrikant waar ik mij zorgen over maak, alhoewel het voor Bayer ook een bittere pil moet zijn geweest, maar al die jonge meisjes die nu niet meer geholpen kunnen worden met dit zeer effectieve middel tegen acne dan wel hirsutisme (ernstige overbeharing). En heeft u al nagedacht over meisjes die wegens hun conservatieve achtergrond alleen de pil mogen gebruiken vanwege acne?

Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat de media zo’n grote invloed op ons handelen heeft. Dit is slecht één voorbeeld van vele, in mijn ogen foutieve beslissingen, gefingeerd door de media. Wanneer roepen we deze marionettengekte een halt toe?

Essaywedstrijd: ‘jouw verhaal voor Europa’

Wat is jouw verhaal voor Europa? Wat verwachten burgers en beleidsmakers van een toekomstige Europese gemeenschap? Als er een Europa aan jouw horizon verschijnt, welk Europa is dat?

Formuleer je visie in een essay van maximaal 800 woorden. Het winnende stuk wordt gepubliceerd in nrc.next en Folia Magazine. De winnaar krijgt €250 aan boekenbonnen.

Inzendingen naar: spui25@uva.nl. Uiterste inzenddatum is 21 maart 2013.

    • Christine de Veij Mestdagh