CPB en DNB twisten over bezuinigingen

De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau zijn het oneens over de mate waarin het kabinet moet bezuinigen. DNB-president Klaas Knot zei vanochtend dat het kabinet moet doorzetten met de extra 4,5 miljard euro aan bezuinigingen om volgend jaar het begrotingstekort onder 3 procent te krijgen. Het CPB publiceerde gisteren juist een studie met veel munitie voor tegenstanders van forse bezuinigingen. Die zouden een economie in recessie extra beschadigen.

Tot 2017 wil het kabinet bijna 50 miljard euro aan bezuinigingen en lastenverzwaringen doorvoeren. Dat is inclusief het extra bezuinigingspakket dat begin deze maand bekend is geworden.

DNB vindt dat Nederland ook onder de slechte conjunctuur verder moet werken aan een verlaging van het overheidstekort, dat volgens president Klaas Knot nu „buitensporig” is. In zijn inleiding bij het vandaag verschenen jaarverslag van de bank wijst Knot er op dat de staatsschuld in de afgelopen vijf jaar is opgelopen van 45 procent van het bruto binnenlands product tot meer dan 70 procent, ruim boven de Europese norm van 60 procent.

CPB-directeur Coen Teulings wilde gisteren geen oordeel geven over de forse bezuinigingen van dit moment. Maar hij sprak wel van „toenemend bewijsmateriaal” dat het negatieve effect van bezuinigingen op de economische groei wordt onderschat. In zijn gisteren gepresenteerde Centraal Economisch Plan laat het CPB zien dat bezuinigen een economie in recessie extra hard raakt. Als de staat een euro minder uitgeeft (of extra aan belasting binnenhaalt) schaadt dat de economie voor meer dan een euro.

Daarbij komt dat bezuinigen op de korte termijn heel inefficiënt is. „Bezuinigingen hebben dan op korte termijn nauwelijks effect op het tekort maar wel een negatief effect op het bbp, waardoor de schuld als percentage van het bbp toeneemt”, aldus het CPB.

Knot zei vandaag dat de extra bezuinigingen nodig zijn om „het prille economische herstel zoveel mogelijk tot wasdom te laten komen”. Hij pleit er voor dat Nederland het „moeizaam opgebouwde verbeterde begrotingssaldo niet weer laat versloffen”. Volgens Knot „doen we dan niet heel veel meer dan zorgen dat 2014 een min of meer neutraal jaar wordt”.