Bindend studieadvies in het tweede en derde jaar

Universiteiten en hogescholen mogen van minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) gaan experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede en derde jaar.

Wat is dat eigenlijk, een bindend studieadvies?

Veel universiteiten en hogescholen hebben nu al een bindend studieadvies in de propedeuse. De grens ligt bij de meeste instellingen rond veertig van de zestig studiepunten die in een jaar kunnen worden behaald. Als de ondergrens van dat aantal studiepunten niet wordt bereikt, dan volgt automatisch een bindend negatief advies. Er zijn ook instellingen waar geëist wordt dat in het eerste jaar álle studiepunten gehaald worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de veel opleidingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Waarom is het volgens minister Bussemaker nodig om ook een bindend studieadvies in te voeren in het tweede en derde jaar?

Door het bindend studieadvies in het eerste jaar gaan de meeste studenten er vanaf het begin stevig tegenaan. In de praktijk blijkt, aldus Bussemaker, dat studenten het tempo weer laten zakken nadat ze de norm hebben gehaald. Een uitgebreid bsa kan volgens de minister worden gezien als „stok achter de deur”. Inzet van het experiment is niet om studenten te laten uitvallen of om de instelling een selectiemiddel te verschaffen, zegt ze. Het is de bedoeling „de instelling de mogelijkheid te geven de student aan te zetten de opleiding sneller met succes af te ronden”. Na het derde studiejaar schept Bussemaker de mogelijkheid om tentamenresultaten sneller te laten vervallen. Dat betekent dat een student in het meest vergaande geval een jaar moet overdoen.

De studenten zijn zeker zeer te spreken over deze ingreep van de minister?

Niet bepaald. Studentenorganisaties zijn „ontstemd”. Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) speekt van „een onzorgvuldige maatregel die van hogescholen en universiteiten snelstudeerfabrieken maakt”. „Net zoals bij de langstudeerboete ligt de nadruk niet op goed studeren, maar op snel studeren”, aldus Heijneman.

En de universiteiten?

De Nederlandse vereniging van universiteiten VSNU reageert positief op het voornemen. Universiteiten hebben prestatieafspraken met de minister gemaakt en moeten de komende jaren hun studierendement verbeteren. Zij denken een uitgebreid bsa daarvoor goed te kunnen gebruiken. Bussemaker wil het experiment na vijf jaar analyseren. NRC