Vervolging Kunsthalroof in Roemenië

De drie hoofdverdachten in de zaak van de Kunsthalroof worden in Roemenië vervolgd. Justitie in Nederland doet geen verzoek tot uitlevering van de drie, die sinds eind januari vastzitten in Boekarest.

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zegt dat deze beslissing „enige tijd geleden” is genomen. „De drie zijn in Roemenië opgepakt, in een lopend onderzoek”, zegt een woordvoerder. „Daar heeft onze beslissing mee te maken.” Bovendien bestaat er een goede samenwerking tussen de Roemeense en Nederlandse opsporingsautoriteiten. „We wisselen alle mogelijke informatie uit.” Om berechting over te laten aan een ander land terwijl de plaats delict in Nederland ligt, noemt zij „vrij gewoon”.

Victor Koppe, advocaat en specialist in internationaal straf- en uitleveringsrecht, bevestigt dat. Zeker in drugszaken laat Nederland berechting graag over aan andere landen, al hebben de strafbare feiten zich in Nederland voorgedaan. In dit geval, zegt Koppe, hebben beide landen „sterke aanspraken op rechtsmacht”. Maar „vanuit opsporingsperspectief en beginselen van uitleveringsrecht ligt het voor de hand de berechting in Roemenië te doen”. Het meeste bewijs tegen de drie Roemenen is ook daar verzameld.

Koppe voegt hieraan toe dat Nederland verdragsrechtelijk vertrouwen behoort te hebben in de Roemeense rechtsgang.

Onder Roemeense autoriteiten werd getwijfeld of dat vertrouwen bestond, zo bleek uit gesprekken in Boekarest begin februari. Nederland zou achter de schermen hebben gepolst naar de bereidwilligheid om de verdachten uit te leveren. Roemenië liet weten ze zelf te willen berechten.

Advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops vindt de gang van zaken „wel merkwaardig”. Het OM moet volgens hem veel duidelijker maken welke afspraken met Roemenië zijn gemaakt over vervolging „om zo te verantwoorden waarom geen Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd”.

Het OM heeft nog niets besloten over de vervolging van Natasha T. (19), die wel in Nederland vastzit. Zij werd twee weken geleden in Rotterdam opgepakt op verdenking van medeplichtigheid aan heling.