Turntrainer en zijn bond leven in twee werelden

Turncoach Frank Louter eist in een kort geding dat de bond zich niet langer negatief over hem uitlaat. Bovendien verlangt hij een schadevergoeding.

Verontwaardiging had gisteren in de Zutphense rechtbank twee vaders. Turntrainer Frank Louter kwam verongelijkt zijn recht op een schoon blazoen halen. Onbegrip bij de turnbond KNGU en zijn voorzitter Jos Geukers – beiden gedaagd door Louter – dat uitgerekend een omstreden coach de gang naar de rechter maakt.

Louter wenst via een kort geding gerehabiliteerd te worden en verlangt dat de bond hem niet langer publiekelijk te schande maakt. Zijn advocaat André Brantjes vindt dat de bond in zekere zin karaktermoord op Louter heeft gepleegd. Van die kogel aan zijn been wil Louter worden verlost, bij voorkeur in combinatie met een schadeloosstelling. De hoogte van de som zou later in een bodemprocedure bepaald kunnen worden, maar als voorschot eist Louter alvast een compensatie van 20.000 euro.

Eerherstel, geld? Bij de turnbond gaat het er niet in. Hoe kan een trainer die door voormalige topturnsters als Verona van de Leur, Suzanne Harmes en Renske Endel van onpedagogisch en ontoelaatbaar gedrag is beschuldigd de bond verwijten maken? Is dat niet aanmatigend? Louter moet zijn pijlen op de klagende turnsters richten, niet op de KNGU, vinden de bondsmensen. Zij proberen juist de fouten te herstellen en turnsters in Nederland een veilige trainingsomgeving te garanderen.

Niet overdrijven, redeneert Louter. Met de aard van de aantijgingen valt het wel mee. Hij is nu besmet als trainer en ondervindt daar hinder van. Louter schermt met vele turnsters die probleemloos met hem hebben gewerkt. En wat denkt de bond van zijn persoonlijke welbevinden? Hij vertelt in de rechtbank nog maar eens dat die beschuldigingen van de oud-turnsters er mentaal flink hebben ingehakt. En als de bond, en met name voorzitter Geukers, hem blijft zwartmaken, mag hij dan een keer zeggen: tot hier en niet verder? Ja toch? Dat moddergooien scheelt Louter als zzp’er ook nog eens inkomsten, beweert hij. Dan is het toch niet gek dat hij derving eist?

Ja, dat vindt de bond wel gek. Want een poging van de rechter, mevrouw S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek, beide partijen tijdens een schorsing de vrede te laten tekenen, mislukte. De onderhandelingen liepen vast op Louters voorwaarde dat hij financieel schadeloos gesteld wilde worden. In met name Geukers’ ogen een ridicule eis, waaraan hij onder geen beding wil meewerken.

Geukers vindt dat hij juist heeft geanticipeerd op onthullingen van oud-turnsters over misstanden in de diverse turnhallen. „Wat had de turnbond dan moeten doen? Wegkijken?”, vroeg advocaat Harro Knijff van de KNGU zich hardop af. „Onmogelijk, daarvoor waren de feiten te schokkend. Ik mis bij Louter elke vorm van reflectie ten opzichte van de turnsters.”

Anderzijds steekt het Louter dat hij in één adem is genoemd met Gerrit Beltman, de naar Canada uitgeweken trainer over wie vorige week een boek van de oud-turnsters Stasja Köhler en Simone Heitinga is verschenen. Hun beschuldigingen zijn heel ernstig. Louter mag in die periode assistent-trainer van Beltman zijn geweest, aan diens kwalijke praktijken wenst hij niet gelinkt te worden.

Louter voelde zich vorig jaar ook geschoffeerd toen de bond hangende een onderzoek naar de gemelde misstanden zijn trainerslicentie weigerde te verlengen. Mede op grond van verjaring van de gemelde feiten was de KNGU gedwongen hem alsnog een licentie te verstrekken. Maar volgens Louter was het kwaad van naming and shaming al geschied.

Daarom moet er volgens hem een einde komen aan de aanhoudende stroom van negatieve uitlatingen.

Uitspraak over twee weken.

    • Henk Stouwdam