Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Terrorisme

Terreurdreiging Nederland verhoogd naar ‘substantieel’

LEIDSCHENDAM - Surveillance in de wijk. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
LEIDSCHENDAM - Surveillance in de wijk. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT Foto ANP / Lex van Lieshout

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft het dreigingsniveau terrorisme verhoogd van beperkt naar substantieel. De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse doelen in het buitenland is toegenomen.

Een belangrijke reden voor de verhoging van het dreigingsniveau is toegenomen radicalisering van jongeren in Nederland en een toename van het aantal ‘jihadreizigers’ naar Syrië. Volgens het NCTV zijn de afgelopen tijd rond de honderd mensen vertrokken naar diverse landen in Afrika en het Midden-Oosten, en met name naar Syrië om zich aan te sluiten bij jihadistische strijdgroepen. Als ze terugkeren kunnen ze een grote bedreiging vormen.

Ook de recente turbulente ontwikkelingen en staatsomwentelingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten de afgelopen jaren hebben veel ruimte gegeven aan de bloei van Jihadistische netwerken. Jihadistische organisaties kunnen zich eenvoudig vestigen in deze landen zegt de NCTV.

Gezien al deze “zorgelijke” ontwikkelingen is de NCTV ertoe overgegaan het dreigingsniveau te verhogen naar het een na hoogste niveau op een schaal van 4 (het hoogste niveau 4 is ‘kritiek’). Dat betekent volgens het NCTV onder meer het volgende:

- De kans dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden is reëel
- Aanslagen vinden plaats in andere, met Nederland vergelijkbare landen
- Radicalisering en rekrutering vinden op aanzienlijke schaal plaats
- Nederland wordt geregeld genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken

De inlichtingendienst AIVD gaat extra mensen en middelen inzetten om jihadreizigers te detecteren. Ook de politie gaat meer aandacht geven aan het inwinnen van informatie.

In 2009 werd het dreigingsniveau na een verhoging in 2008 door Al-Qaeda, juist weer verlaagd van ‘substantieel’ naar ‘beperkt’. Nederland was toen minder in beeld bij internationale jihadistische organisaties als ‘voorkeursdoelwit’.