Tennet: onrustige energiemarkt eist investeringen

Amsterdam. - Tennet, de Nederlandse beheerder van het stroomnet, zoekt miljarden aan nieuw kapitaal. Het bedrijf wil de komende jaren 13 miljard investeren in het netwerk om een stabiele stroomvoorziening te verzekeren.

Bij de presentatie van de jaarcijfers meldde bestuursvoorzitter Mel Kroon dat ze verschillende scenario’s bestuderen om de miljarden op te halen. De regering zou een gedeeltelijke beursgang overwegen die bijvoorbeeld pensioenfondsen in staat zou te beleggen in aandelen Tennet. Medio dit jaar zou daarover een definitief besluit moeten vallen. Het alternatief zou een extra kapitaalsinjectie door de overheid zijn .

Tennet, dat ook een deel van het Duitse net beheert, haalde in 2012 een omzet van bijna 1,8 miljard euro en een winst van 362 miljoen euro.

Het bedrijf heeft last van het wisselende aanbod van stroom op de Europese energiemarkt. Tijdens de Kerst van 2012 moesten producenten betalen om stroom op het net te kunnen zetten. Met betrekkelijk hoge temperaturen, veel wind en veel zon – en weinig bedrijvigheid vanwege de feestdagen – kwam er zoveel stroom op de markt dat traditionele producenten hun centrales moesten stilzetten. Ook in Nederland zorgde de stroom duurzame Duitse energie voor verstoringen.

Kroon benadrukte vanochtend dat deze effecten alleen kunnen worden opgevangen door het netwerk zoveel mogelijk te spreiden en te zorgen voor goede opvang van surplus-stroom. Daartoe wil Tennet, waarvan de Nederlandse Staat nu nog 100 procent aandeelhouder is, de komende tien jaar fors investeren. In Duitsland zal 8 miljard euro worden geïnvesteerd,vooral in windenergie op zee. Tennet heeft inmiddels een aantal contracten afgesloten met het Japanse Mitsubishi voor de aanleg van verbindingen van zee naar land. Verder is het bedrijf bezig met de aanleg van een nieuwe verbinding vanuit Duitsland naar Noorwegen.

Ook in Nederland is de netbeheerder met een groot aantal projecten bezig, waaronder een nieuwe verbinding tussen het Nederlandse net en het Duitse bij Doetinchem. De Nederlandse investeringen voor de komende tien jaar zouden, volgens Kroon, ongeveer 5 miljard euro moeten bedragen.

Kroon noemt de totstandkoming van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt een absolute ‘must’ voor de leveringszekerheid. In totaal zou daartoe in Europa het komende decennium 100 miljard euro moeten worden geïnvesteerd door de verschillende partijen.

    • Renée Postma