Suspicion (1941): De lamp in het glas melk

None

Zat er een lamp in dat glas melk? Eerst Suspicion zien, dan Truffauts Gesprekken met Hitchcock lezen. Film is voorgoed veranderd. Alles kan illusie zijn.

Voor een nieuwe kijker was die kennis zowel angstaanjagend als bevrijdend. Dat is eigenlijk zo gebleven. Soms vind ik het jammer dat ik weet dat er geen vergif maar een lamp in het glas zat dat playboy Cary Grant naar zijn argwanende vrouw Joan Fontaine brengt, opdat dit glas alle aandacht trekt. Bedrog bewonderen blijft lastig. Is film niet meer dan een goocheltruc? Maar uiteindelijk is dat het enige wat erop zit en wordt realisme uiteindelijk ontmaskerd als een even onbereikbaar als armoedig ideaal.

Bianca Stigter

    • Bianca Stigter