Mag ik als lasser werken in een onveilige situatie?

Een lasser (30) uit het oosten van het land heeft een vraag over veiligheid. „Ik werk op verschillende scheepswerven. Dankzij mijn VCA-certificaat (een veiligheidsdiploma: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) kan ik onveilige situaties herkennen. Soms sta ik op open steigers te werken of moet ik op een glad dek vol ijs de reling lassen zonder dat ik gezekerd ben. Volgens de VCA moet ik dit aan de voorman van de werf melden. Maar kan ik ook aan het werk als ik het zelf wel te doen vind? Ik heb gehoord dat ik daarmee mijn VCA op het spel zet – die ik nodig heb om te kunnen werken. En klopt het dat de Arbeidsinspectie vaker langskomt op scheepswerven dan vroeger?”

„Je werkt veilig of je werkt niet, dat zeggen wij altijd”, zegt Albert Kuiper, bestuurder van FNV Metaal. „Een medewerker is opgeleid om in te schatten of de werksituatie veilig is. Als dat niet zo is, en als hij druk voelt om toch te gaan werken, dan kan hij anoniem de Arbeidsinspectie bellen. Je zet niet je VCA op het spel als je toch gaat werken.”

David Anink van Scheepsbouw Nederland beaamt dat gevaarlijke situaties gelijk moeten worden gemeld. „Dat kan aan een leidinggevende, maar ook aan de ondernemingsraad. ” Volgens de Arbeidsinspectie behoort de scheepsbouw samen met de bouw tot de meest risicovolle sectoren en wordt er ook overeenkomstig gecontroleerd door de inspectie. Na een intensieve controleronde constateerde de Arbeidsinspectie in 2010 dat ruim 80 procent van de gecontroleerde werven de regels voor gezond en veilig werken overtraden. „Gebrek aan kennis en onderschatting van de risico’s spelen een rol”, schreef de inspectie. „De Arbeidsinspectie noemt de situatie zorgelijk. Eenvijfde van de overtredingen had te maken met valgevaar.” Volgens Anink is er sindsdien veel veranderd. „Een werknemer of werkgever kan nu ook een verbetercoach inschakelen die op de werkplek komt kijken wat er verbeterd kan worden. Goede werven hebben dat uiteraard zelf al opgepakt. Ook is er nu een arbocatalogus. Dat is een soort online checklist waarmee werknemers kunnen controleren of hun werkplek voldoet aan de arbo-eisen. Klopt het niet, dan krijg je een verbetercheck en wordt er aangegeven wat er moet worden veranderd. In onze sector is de inspectiedruk continu. Iedere twee tot drie jaar is er een intensieve inspectieronde. Binnenkort begint die weer.”

Ook een kwestie op het werk? Mail naar werk@nrc.nl. Kijk voor meer antwoorden ook op nrc.nl/carriere

    • Alex van der Hulst