Kanker Tabak

10

procent is het percentage waarmee de sterfte aan kanker in Europa sinds de jaren tachtig afnam. Het aantal mensen met kanker nam overigens toe met 30 procent.

10

dollar is het maximale prijsverschil tussen een pakje sigaretten in 53 landen in de ‘Europese WHO-regio’.