Facebookrellen

Burgemeester Bats van Haren stapt op na kritiek

Rob Bats treedt terug als burgemeester van Haren. Dat zei hij gisteravond, voorafgaand aan het raadsdebat waarin hij zich moest verantwoorden voor zijn optreden tijdens de Facebookrellen op 21 september. Bats zal de koningin vragen hem per 1 april ontslag te verlenen. Om leiding te kunnen geven, moet ik volle steun en draagvlak hebben”, zei hij. Dat is volgens Bats nu niet meer het geval. „Het onderzoek van de commissie-Cohen legt bloot waar ik als burgemeester met de politie de plank heb misgeslagen.” Met een aantal conclusies van de commissie kan Bats „tot op de dag van vandaag slecht uit de voeten”.

Cohen schrijft dat hij voor het openbare-ordeprobleem samen met de politie kennis en ervaring bij buurgemeenten had kunnen halen zonder een crisisorganisatie op te tuigen. Bats bestrijdt dat. Hij deed een beroep op regionale veiligheidsdiensten volgens de landelijke richtlijn van de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) omdat de veiligheidsregio Groningen anders geen mensen beschikbaar zou stellen. Dit besluit nam hij in nauwe samenspraak met de toenmalige korpschef Oscar Dros en plaatsvervangend hoofdofficier Hessel Schuth.

De raadsfracties reageerden geschokt en teleurgesteld op het terugtreden van de VVD-burgemeester. Onduidelijk is wat de stap van Bats betekent voor de positie van Dros, destijds korpschef in Groningen, nu de hoogste politiebaas in het noorden. De ondernemingsraad steunt zijn aanblijven, maar in de Harense gemeenteraad klonk kritiek. Bats trad in mei aan in Haren. NRC