CPB: Nederland heeft crisis verteerd

CPB-directeur Teulings is optimistisch over de Nederlandse economie. „We hebben beleid nodig dat rust uitstraalt.”

Alle elementen voor een spiraal naar beneden zijn in de huidige Nederlandse economie aanwezig. Het consumentenvertrouwen is alleen in Griekenland lager, de huizenprijzen blijven dalen, de banken staan er niet florissant voor en de werkloosheid stijgt.

Allemaal waar, maar voor directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau is het geen aanleiding om te wanhopen. Integendeel. De cijfers mogen somber zijn, Nederland staat er financieel niet slecht voor. „Het beeld dat Nederland boven zijn stand leeft, is grosso modo onjuist.” De klappen als gevolg van de financiële crisis heeft de economie geïncasseerd: volgend jaar bevindt de economie zich op het niveau van 2008.

Teulings sprak zijn opbeurende woorden vanochtend in een toelichting op het zogeheten Centraal Economisch Plan (CEP) dat elk jaar als basis dient voor de begroting van het volgende jaar. Met name vanuit de politiek wordt verondersteld dat Nederland boven zijn stand leeft, zeker omdat de economische groei de komende jaren beperkt zal zijn.

Maar volgens Teulings is er geen duidelijke reden voor een verdere daling van de huizenprijs en de werkloosheid is nog relatief laag. En qua vermogen (pensioenen) staat Nederland er goed voor, evenals met de concurrentiekracht. Maar Nederland zit al jaren niet meer in de Europese kopgroep.

„Onze economie wordt internationaal gerespecteerd. We zijn in een kwadrant terechtgekomen, waar we eigenlijk niet thuis horen. We pesten onszelf meer meer dan nodig is”, aldus Teulings die in mei bij het CPB vertrekt. „Door onze sterke export hebben we een overschot op de betalingsbalans die eigenlijk uniek is.”

Teulings deed een beroep op de politiek om met beleid te komen „dat rust en stabiliteit” uitstraalt. Hij wilde geen commentaar geven op de nieuwe bezuinigingsmaatregelen van het kabinet die onlangs volgden op nieuwe CPB-prognoses. Komend jaar komt Nederland uit op een begrotingstekort van 3,4 procent (dit jaar 3,3), terwijl de economie dit jaar nog blijft krimpen. Dat is vooral een gevolg van de achterblijvende consumptie. De groei in 2014 (1 procent) komt volledig voor rekening van de aantrekkende wereldhandel.

Juist de lage consumptie en het geringe vertrouwen zouden tot extra voorzichtigheid moeten leiden bij nieuwe bezuinigingen. Het CEP besteedt veel aandacht aan de negatieve invloed van bezuinigingen op de krimpende Nederlandse economie. „Er is inderdaad toenemend bewijsmateriaal dat wij het effect van bezuinigingen hebben onderschat.”

    • Erik van der Walle