Bindend studieadvies ook in tweede en derde jaar opleiding

Universiteiten en hogescholen mogen gaan experimenteren met een bindend studieadvies in het tweede en derde studiejaar. Dat heeft minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) gisteren bekendgemaakt. Dit betekent dat studenten die te weinig studiepunten halen ook ná het propedeusejaar van hun opleiding verwijderd kunnen worden.

Veel universiteiten en hogescholen hebben nu al een bindend studieadvies (bsa) in de propedeuse. De grens ligt bij de meeste instellingen rond veertig van de zestig studiepunten die in een jaar kunnen worden behaald. In de praktijk blijkt, aldus Bussemaker, dat studenten het tempo weer laten zakken nadat ze deze norm hebben gehaald.

Een uitgebreid bsa kan volgens de minister worden gezien als „stok achter de deur”. Inzet van het experiment is niet om studenten te laten uitvallen of om de instelling een selectiemiddel te verschaffen, zegt ze. Het is de bedoeling „de instelling de mogelijkheid te geven de student aan te zetten de opleiding sneller met succes af te ronden”.

Na het derde studiejaar schept Bussemaker de mogelijkheid om tentamenresultaten sneller te laten vervallen. Dat betekent dat een student in het meest vergaande geval een jaar moet overdoen.

Studentenorganisaties hebben ontstemd gereageerd op het plan van Bussemaker. Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) speekt van „een onzorgvuldige maatregel die van hogescholen en universiteiten snelstudeerfabrieken maakt”. „Net zoals bij de langstudeerboete ligt de nadruk niet op goed studeren, maar op snel studeren”, aldus Heijneman.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) is bang dat studenten geen tijd meer overhouden om zich naast hun studie te ontwikkelen. „Als je weet dat je van een opleiding verwijderd kunt worden, onderneem je niet veel naast je studie”, denkt ISO-voorzitter Thijs van Reekum.

De Nederlandse vereniging van universiteiten VSNU reageert positief op het voornemen van minister Bussemaker. Universiteiten hebben prestatieafspraken met haar gemaakt en moeten de komende jaren hun studierendement verbeteren. Zij denken een uitgebreid bsa daarvoor goed te kunnen gebruiken.

Bussemaker wil het experiment na vijf jaar analyseren. Omdat het om een proef gaat en niet om invoering in het gehele hoger onderwijs, is er geen wetswijziging nodig. Eventueel verzet van de oppositie doet er daardoor niet toe.