Alleen zzp'er zijn is niks voor mij Kantine

Pitch

„Als student humanistiek heb ik me gespecialiseerd in praktijkgerichte filosofie, zoals beroepsethiek, integriteit en morele leerprocessen. Nog voor mijn afstuderen werkte ik op de universiteit al als beleidsmedewerker, assistent-coördinator en redacteur. Daarnaast ben ik mijn eigen onderneming gestart als onderzoeker en trainer in morele oordeelsvorming.

„Elke beroep heeft een morele dimensie, van de zorg en het onderwijs tot de politie. Stel: als agent constateer je een flinke snelheidsovertreding van een moeder met een doodziek dochtertje op weg naar het ziekenhuis. Bekeur je of niet? Hoe verhoudt het belang van het kind zich tot het gevaar van te hard rijden? Wat is het gevolg van je beslissing voor ‘het gezag van de politie’? Is het rechtvaardig om de ene overtreder wel te bekeuren en de ander niet? Wat streef je na als politie? Zulk soort dagelijkse dilemma’s bespreek ik in trainingen en workshops. Deelnemers krijgen zo meer oog voor ethische vraagstukken en leren om samen ‘moreel beraad’ te voeren.”

„Nu ik – cum laude – ben afgestudeerd, zoek ik een vaste baan. Hoewel ik nog steeds trainingen geef, is het niets voor mij om alleen zzp’er te zijn. Ik wil graag samen met anderen werken, het liefst aan doelen met maatschappelijke relevantie. Graag zou ik bijvoorbeeld onderzoek doen of werken op het snijvlak van onderzoek en praktijk. Ik ben zorgvuldig en behoorlijk fanatiek. Ik streef altijd naar beter, duidelijker, mooier.”

Ben jij ook op zoek naar een baan en wil je jezelf graag pitchen? Of heb jij misschien de ideale baan voor Iris Hartog? Mail naar werk@nrc.nl

    • Adinda Akkermans